Energie

In de dagelijkse praktijk (zakelijk en privé) wordt vaak gesproken over het al dan niet hebben of krijgen van energie. Oplossingen worden gezocht in: minder hooi op de vork nemen, vroeg naar bed gaan, op zoek gaan naar een andere baan of tijd voor jezelf nemen kan dan een oplossing zijn. Echter door bewust te worden hoe je omgaat met je eigen energiesysteem en daar op te sturen kan je ook veel verandering aanbrengen.

Onze 'energiehuishouding' bepaalt voor een belangrijk deel je gevoel van welzijn en levenslust. Belangrijke vraag die hierbij wordt gesteld is "hoe onderhoud jij je persoonlijke energiesysteem?" Door veel verschillende praktische oefeningen, leer je inzicht te krijgen in hoe je energiesysteem werkt en hoe je daar invloed op kan hebben. Met name hoogsensitieve personen hebben hier profijt van.